کاربر گرامی آگهی و تبلیغات خود را پس از انتخاب پکیج تبلیغاتی مورد نظر درج و ارسال نمائید.

انتخاب یک پکیج

پکیج تبلیغات رایگان

رایگان


صحیح یک ماه در دسترس

پکیج تبلیغات برنزی

25,000 تومان


صحیح دو ماه در دسترس  

پکیج تبلیغات نقره ای

50,000 تومان


صحیح چهار ماه در دسترس
صحیح الصاق برچسب ویژه

پکیج تبلیغات طلایی

90,000 تومان


صحیح شش ماه در دسترس
صحیح الصاق برچسب ویژه

کاربر گرامی لطفا قبل از اقدام به درج آگهی و تبلیغات خود، از طریق این ویدئو کوتاه نحوه ثبت آگهی و تبلیغات را مشاهده نمائید.