پکیج رایگان

0 تومان یک ماه
 • قابلیت آپلود ویدئو برای آگهی ندارد
 • تصاویر قابل آپلود برای آگهی: 1
 • تعداد مجاز کلمات کلیدی : 1
 • درج لینک وبسایت و ایمیل
 • لینک اینستاگرام و صفحات مجازی
 • انتشار آگهی در فیسبوک شهرمن
 • انتشار آگهی در اینستاگرام شهر مربوطه
 • انتشار آگهی در اینستاگرام مجوعه شهرمن
هدیه

پکیج برنزی

30000تومان
25000 تومان دو ماه
 • قابلیت آپلود ویدئو برای آگهی ندارد
 • تصاویر قابل آپلود برای آگهی: 3
 • تعداد مجاز کلمات کلیدی : 5
 • درج لینک وبسایت و ایمیل
 • لینک اینستاگرام و صفحات مجازی
 • انتشار آگهی در فیسبوک شهرمن
 • انتشار آگهی در اینستاگرام شهر مربوطه
 • انتشار آگهی در اینستاگرام مجوعه شهرمن
پایه

پکیج نقره ای

60000تومان
50000 تومان چهار ماه
 • قابلیت آپلود ویدئو برای آگهی ندارد
 • تصاویر قابل آپلود برای آگهی: 4
 • تعداد مجاز کلمات کلیدی : 8
 • درج لینک وبسایت و ایمیل
 • لینک اینستاگرام و صفحات مجازی
 • انتشار آگهی در فیسبوک شهرمن
 • انتشار آگهی در اینستاگرام شهر مربوطه
 • انتشار آگهی در اینستاگرام مجوعه شهر من (یک استوری)
استاندارد

پکیج طلایی

120000تومان
90000 تومان شش ماه
 • قابلیت آپلود ویدئو برای آگهی دارد
 • تصاویر قابل آپلود برای آگهی: 5
 • تعداد مجاز کلمات کلیدی : 12
 • درج لینک وبسایت و ایمیل
 • لینک اینستاگرام و صفحات مجازی
 • انتشار آگهی در فیسبوک شهرمن
 • انتشار آگهی در اینستاگرام شهر مربوطه (یک پست دائم)
 • انتشار آگهی در اینستاگرام مجوعه شهر من (یک استوری)
حرفه ای

تعرفه تبلیغات - تبلیغات رایگان شهر من

توجه: مجموعه تبلیغاتی شهر من به منظور حمایت از شما صاحبان مشاغل و کسب و کارهای مختلف و دیگر مخاطبان عزیز که به منظور تبلیغات و بهتر دیده شدن قصد استفاده از فناوری روز را دارند، این امکان را فراهم نموده و در همین راستا حداقل تعرفه را در قالب پکیج های تبلیغاتی فوق در نظر گرفته است.

نکته قابل توجه این است که مجموعه تبلیغاتی شهر من علی رغم این تعرفه های ارزان، با در نظر گرفتن پکیج رایگان یک ماهه سعی کرده تا شما دوست گرامی در کنار امکان آشنایی و تجربه عملی استفاده از این وبسایت، هدیه ناقابلی نیز از ما دریافت نموده باشید.

بنابراین لازم به تاکید است که پکیج تبلیغات رایگان صرفا برای هر کسب و کار یک مرتبه ارائه می گردد.

شایان توجه است که آگهی های تکراری در قالب این پکیج رایگان منتشر نخواهد شد.